Milota Havránková.

životopis > výstavy > milota >    
Loading
 

Milota Havránková.

Naučili sme sa nepravdivo žiť.

uvod

milota, fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Skúša nové technológie a možnosti, presahuje do architektúry, maľby aj módneho dizajnu. Vyše tridsať rokov učí mladých ľudí, sformovala „slovenskú novú vlnu“ úspešných fotografov, ktorí dodnes zásadne ovplyvňujú českú fotografickú scénu. Svojim tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.

kontakt: info@milotahavrankova.com

1945
narodená v Košiciach, Slovenská republika
1960–64
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
1966–71
Akademie múzických umění v Praze u prof. Jána Šmoka
1963–65
fotoreportérka - Filmové ateliéry Koliba, Bratislava
1971
v slobodnom povolaní
1972–77
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odborný pedagóg na odbore Výtvarná fotografia
1977–91
v slobodnom povolaní
1991
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný pedagóg, vedúca ateliéru Výtvarná fotografia, členka Akademického senátu VŠVU
1994
Filmová akadémia múzických umení v Prahe, vysokoškolský pedagóg na Katedre fotografie
1995
docentka, habilitovaná v odbore fotografia na FAMU Praha
2002
vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU, členka odborovej rady VŠVU, členka umeleckej rady VŠVU
2006
Menovaná vysokoškolským profesorom v odbore Voľné umenie prezidentom SR v Bratislave
2007–2011
Riaditeľka galérie PF 01 Študentského pôžičkového fondu, Bratislava
2012–2013
Pedagóg na Katedre fotografie, Filmová akademie muzických umění v Prahe
2013
Vedúca atelieru Fotomédiá, Akadémia umenia Banská Bystrica.

Veď samotná príroda nám ponúka gýčovú krásu - musíme azda spochybňovať nezábudku v zarosenej tráve? Treba ju komplikovať?
Akceptujem to, a práve preto to nefotografujem. Načo? Keď idem k moru, v každom stánku nájdem nádhernú pohľadnicu presne toho, čo môžem sentimentálne pozorovať voľným okom. A ak chcem, rovno si ju kúpim, lebo je lepšie nafotená, ako by som to urobila ja. Mojou ambíciou je odfotografovať pocit. Niečo, čo to vo mne evokuje, v čom ma inšpiruje, čo ma posúva dopredu . A to je ťažké.
Dá sa táto vaša ambícia docieliť inscenovanou fotografiou?
Nikdy som nebola dokumentárnym fotografom, hoci moje deti tvrdia, že ich detské fotografie môžem pokojne vystavovať. Som syntetický výtvarník, ktorý si potrebuje niečo prežiť, a potom o tom povedať. Inscenácia je u mňa dominantná. Mením štýly aj spôsoby podľa toho, ako to potrebujem, lebo to médium má tak veľa nevyužitých výrazových prostriedkov, že ma láka si všetko vyskúšať. Nechcem urobiť nejakú dieru do sveta. Jednoducho fotografujem, aby som vnútorne rástla, a nie preto, aby som robila ďalšie výstavy. Keby som za celý život urobila len tri-štyri dobré výstavy, tak už to je úspech. A keď niečo dokončím, akoby ma to už prestalo zaujímať. Stále ma to ženie ďalej.
Od samého začiatku ste experimentovali. Rozumeli ľudia vášmu druhému jazyku - fotografii?
Už ako študentka som fotografovala pre Echo (časopis vysokoškolskej mládeže 60. rokov - pozn. red.), kde som mala niečo dokumentovať. Nič som však nedokumentovala, robila som tak, ako som chcela, a napriek tomu bol celý časopis plný mojich fotografií, ktoré asi niečo komunikovali. Možno som trafila do súzvuku generácie, do momentu, ktorý sme vtedy spolu prežívali. Nikdy som sa však nad tým hlboko nezamýšľala.
Dajú sa porovnať vaši dnešní študenti s generáciou 60. rokov?
Boli sme iní v tom, že sme vo fotografii viac uctievali vzory a autority. Nemali sme toľko možností komunikácie a informácií, všetko bolo zahalené akýmsi rúškom tajomstva. Prežívali sme eufóriu, všetko nedostupné sa nám javilo ako akýsi zázrak. Takmer sme nepotrebovali žiadnych učiteľov, vzájomne sme sa vedeli podržať, prepadávali sme ideálom. Súčasnej generácii sa podsúva priveľa balastu, a tak si chce všetko sama overiť a “ohmatať”. Aj diela autorít.

1995
Lublin (Poľsko), GALERIA TEATRU NN - Milota Havránková – Fotografia - video projekcia
Bratislava (SR), HOTEL DANUBE, Svetlo a fotodesign – video projekcia – prehliadka modelov a výstava fotografií
1996
Praha (ČR), GALERIE ŘÁSNOVKA, Milota a jej hostia - fotografie a textilná prehliadka
1997
Praha (ČR), VELTRŽNÍ PALÁC, digitálna fotografia - fotografický dizajn s prehliadkou fotomodelov
Bratislava (SR), MESIAC FOTOGRAFIE, grafiky – sieťotlače v textilnej tvorbe – foto
2000
Cheb (ČR), GALERIE G4, Milota Havránková - fotografie
Praha (ČR), KOMORNÍ GALERIE DOMU FOTOGRAFIE Jozefa Sudka, Nutná hra
Košice (SR), GALÉRIA NOVA, Milota
2004
Washington DC (USA), GALLERY OF KOLOMAN SOKOL, Milota
2005
Washington DC (USA), GALLERY 10, Milota Havránková
Bratislava (SR), GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, Zelený dom
Praha (ČR), GALLERY ART FACTORY, Zelený dom 2
Bratislava (SR), GALÉRIA NOVA, Rozhovor
2007
Nitra (SR), NITRIANSKA GALÉRIA, V kružnici M.H.
Martin (SR), TURČIANSKÁ GALÉRIA, Odkaz M.H.
2008
Viedeň (Rakúsko), SLOVENSKÝ INŠTITÚT, Bytie
2009
Bratislava (SR), GALÉRIA FORZET, 07-00
2009
Londýn (Veľká Británia), VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Modrá strecha