Milota Havránková.

životopis > výstavy > milota >    
Loading
 

Milota Havránková.

Naučili sme sa nepravdivo žiť.

uvod

milota, fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Skúša nové technológie a možnosti, presahuje do architektúry, maľby aj módneho dizajnu. Vyše tridsať rokov učí mladých ľudí, sformovala „slovenskú novú vlnu“ úspešných fotografov, ktorí dodnes zásadne ovplyvňujú českú fotografickú scénu. Svojim tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.

kontakt: info@milotahavrankova.com

1945
narodená v Košiciach, Slovenská republika
1960–64
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
1966–71
Akademie múzických umění v Praze u prof. Jána Šmoka
1963–65
fotoreportérka - Filmové ateliéry Koliba, Bratislava
1971
v slobodnom povolaní
1972–77
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odborný pedagóg na odbore Výtvarná fotografia
1977–91
v slobodnom povolaní
1991
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný pedagóg, vedúca ateliéru Výtvarná fotografia, členka Akademického senátu VŠVU
1994
Filmová akadémia múzických umení v Prahe, vysokoškolský pedagóg na Katedre fotografie
1995
docentka, habilitovaná v odbore fotografia na FAMU Praha
2002
vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU, členka odborovej rady VŠVU, členka umeleckej rady VŠVU
2006
Menovaná vysokoškolským profesorom v odbore Voľné umenie prezidentom SR v Bratislave
2007–2011
Riaditeľka galérie PF 01 Študentského pôžičkového fondu, Bratislava
2012–2013
Pedagóg na Katedre fotografie, Filmová akademie muzických umění v Prahe
2013
Vedúca atelieru Fotomédiá, Akadémia umenia Banská Bystrica.

Nemajú to mladí ľudia o to zložitejšie, že v dnešnom mori informácií je umením rozlíšiť dôveryhodnú reč?
Je prirodzené, že v chaose, v akom sa teraz nachádzajú, nemôžu byť takí, ako sme boli my. Vidia svet reálnymi očami, ale o to sú ochudobnenejší, lebo ilúzia je nádherná.
Aké to bolo stratiť ilúzie, čo poznačilo práve celé vaše pokolenie?
Vždy som mala na starosti mladých ľudí a za každých okolností som sa usilovala hľadať a dávať im v živote to pozitívne. Bolo by dosť zlé, keby som sa nejako sťažovala. V každom človeku sa snažím vidieť niečo tvorivé, dobré a dostať to z neho von. Nemám rada všelijaké vývojové trendy. K študentom pristupujem individuálne, autenticky, snažím sa byť bezprostredná, “normálna”. Nechcem im zostarnúť. (Smiech.)
Nie je azda starnutie pekné?
Každému hovorím, že vek, ktorý momentálne prežívam, je najkrajší. Keď som bola mladá, vôbec som si to nevedela predstaviť - štyridsaťroční sa mi zdali byť starí. Dnes viem, že je to úplne inak.
Ako?
Predtým som bola veľmi nervózna. Rýchlo a chaoticky som všetko chcela stihnúť, prijať nové podnety, aj sto naraz, a popri tom som mala rodinu. Nebolo to vôbec jednoduché. Musela som myslieť v jednom okamihu na veľmi veľa vecí. Dnes si zrazu môžem dovoliť viac myslieť na seba. Celý život som sa naháňala, lebo som chcela deťom dopriať, aby mohli robiť všetko tak, ako to potrebujú. Ale asi je to normálne... Teraz mi to veľmi pekne vracajú.
Fotografujú vaše deti?
Moje deti nenávideli fotografie, ktoré boli u nás všade, aj na zemi. Mali k nim čudný vzťah. Dnes už veľmi rady spomínajú na to, keď boli malé. Skôr ja som tá, čo odloží nejaké fotky do kúta. A ony ich odtiaľ potom vyberú.
Hodnotia vašu tvorbu?
Moja práca je niečo také prirodzené v našom živote, že sa o nej vôbec nebavíme. Ale radi sa pohádame na inom. Každý si obhajuje svoje priority, čo je správne.

ocenenia
1992
Medzinárodné bienále umeleckých remesiel, Bratislava, Podvedomé súhry - čestné uznanie
1995
Fotografická publikácia roka, Czech photo, Praha. katalóg MILOTA 1974 – 1994
1997
Medzinárodný veľtrh módy, STYL 97, Brno, zvláštna cena redakcie Evy
2008
ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Výtvarné umenie
2010
TV Galéria elity národa.sk, GEN.sk Milota Havránková
2011
Ocenenie IDENTIFIKAČNÝ KÓD za výtvarné umenie vo fotografii
2014
Cena národnej rady za humanitné vzdelávanie a kultúru v oblasti fotografie
2014
Cena profesionálnych fotografov SDEF – osobnosť roka fotografie
zastúpenie vo verejných zbierkach
Matica slovenská, Turčianska galéria, Literárne múzeum (Martin, SR), Umeleckopriemyselné múzeum (Praha, ČR), Moravská galéria (Brno, ČR), Slovenská národná galéria (Bratislava, SR)
foto-textilný dizajn
1979
Bratislava (SR), GALÉRIA DIELO, kolekcia fotomodelov
1980
Košice (SR), GALÉRIA DIELO, kolekcia fotomodelov
1983
Praha (ČR), SLOVENSKÝ DOM, kolekcia fotomodelov
1987
Návrh scény a kostýmy pre hudobnú skupinu MADAM
1990
Bratislava (SR), GALÉRIA X, kolekcia fotomodelov, módna prehliadka