Milota Havránková.

životopis > výstavy > milota >    
Loading
 

Milota Havránková.

Naučili sme sa nepravdivo žiť.

uvod

milota, fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Skúša nové technológie a možnosti, presahuje do architektúry, maľby aj módneho dizajnu. Vyše tridsať rokov učí mladých ľudí, sformovala „slovenskú novú vlnu“ úspešných fotografov, ktorí dodnes zásadne ovplyvňujú českú fotografickú scénu. Svojim tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.

kontakt: info@milotahavrankova.com

1945
narodená v Košiciach, Slovenská republika
1960–64
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
1966–71
Akademie múzických umění v Praze u prof. Jána Šmoka
1963–65
fotoreportérka - Filmové ateliéry Koliba, Bratislava
1971
v slobodnom povolaní
1972–77
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odborný pedagóg na odbore Výtvarná fotografia
1977–91
v slobodnom povolaní
1991
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný pedagóg, vedúca ateliéru Výtvarná fotografia, členka Akademického senátu VŠVU
1994
Filmová akadémia múzických umení v Prahe, vysokoškolský pedagóg na Katedre fotografie
1995
docentka, habilitovaná v odbore fotografia na FAMU Praha
2002
vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU, členka odborovej rady VŠVU, členka umeleckej rady VŠVU
2006
Menovaná vysokoškolským profesorom v odbore Voľné umenie prezidentom SR v Bratislave
2007–2011
Riaditeľka galérie PF 01 Študentského pôžičkového fondu, Bratislava
2012–2013
Pedagóg na Katedre fotografie, Filmová akademie muzických umění v Prahe
2013
Vedúca atelieru Fotomédiá, Akadémia umenia Banská Bystrica.

Aké majú priority napríklad vaši študenti v porovnaní s vami?
Nevidím v tom nejaký rozdiel... Často mám chuť ich poučiť a aj si poviem svoj názor. Ale oni, aby pochopili hodnotu vecí, si musia všetko zažiť a prehrýzť sami. Nedá sa im naočkovať nejaká cudzia skúsenosť, ktorú si jednoducho osvoja. Musia robiť podľa toho, ako to sami cítia, chcú a potrebujú. Keď sa so študentmi stretnem prvýkrát, tak ich odhováram: “Načo, preboha, ste sem prišli? Prečo ste si nenašli niečo praktickejšie?” Tým ich vybudím, aby si obhájili, prečo to tak je. Musia sa naučiť život prežiť tak, aby vo všetkom videli nejaký zmysel, a nie aby niečo napodobňovali. Aby si sami dokázali utvoriť hierarchiu hodnôt.
Dnes si každý človek môže zobrať do rúk digitálny fotoaparát a cítiť sa fotografom. Na vysokej škole teda učíte mladých ľudí skôr uvažovať o živote?
Fotografia je psychologická záležitosť. Nie je o tom, že si vezmem fotoaparát a niečo zvečním. Je o filozofii a poznaní. Keď človek niečím prejde a pochopí to, cez objektív sa začne dívať inými očami. A zrazu to z tej fotografie ohromne cítiť.
Na Slovensku je fotografia stále mladé médium. Ako hodnotíte vývoj - kam sa dnes dopracovala slovenská fotografia?
Slovenská fotografia urobila značný pokrok, má za sebou dobré výsledky, vznikla samostatná katedra na VŠVU, máme veľa úspešných absolventov pražských vysokých škôl, ale mám pocit, že stále nie je docenená. Azda aj preto, že dnes si už naozaj každý človek môže niečo vyfotografovať a okamžite si vytvoriť akýsi povrchný názor, o ktorom je skalopevne presvedčený. A je tu široká vrstva amatérov. Vo fotografii sa tak vypestovalo silné klišé, ktoré si ľudia bránia. Ani neviem, či sa historikom niekedy podarí všetko presne zaradiť a rozlíšiť.
Vy sa o to nepokúšate?
Hneď, keď som prvýkrát chytila do rúk fotoaparát, pochopila som silu tohto média, ale nikdy som sa nesnažila fotografie niekam zaraďovať. Vždy som fotografiu vnímala ako priesečník celým umením. A dnes fotografiu používajú aj maliari či sochári, pričom sa trochu stráca ich vlastné remeslo. Je to veľmi rýchly prostriedok a oni akoby podľahli vnútornému pocitu, že sa urýchlene potrebujú vyjadriť a niekomu niečo naliehavé povedať. Myslím si však, že je to len akási eufória, lebo asi musí prísť návrat a ľudia si znovu začnú vážiť ručnú prácu.

1992
Kristiansad (Nórsko), GALÉRIA 101, kolekcia fotomodelov
Praha (ČR ), Kolekcia fotomodelov a módna prehliadka v rámci WORLD PRESS PHOTO INTERNATIONAL
Amberg (Nemecko), módna prehliadka, súkromná galéria
1993
Módna prehliadka v rámci kultúrneho podujatia výstavy módnej francúzskej fotografie – VÝCHODNÝ VIETOR
Brno (ČR), Módna prehliadka v rámci medzinárodného veľtrhu módy STYL Brno, vytvorenie modelov pre hostesky firmy ZANUSSI
1994
Klagenfurt (Rakúsko), módna prehliadka
Praha (ČR), galéria MLADÁ FRONTA, módna prehliadka
1995
Lublin (Poľsko), GALÉRIA TEATRU, módna prehliadka
Bratislava (SR), hotel DANUBE, módna prehliadka
Praha (ČR), KOMORNÁ GALÉRIA FOTOGRAFIE JOZEFA SUDKA, otvorenie stálej výstavy fotografického designu
1996
Praha (ČR), GALÉRIE ŘÁSNOVKA, módna prehliadka
1997
Brno (ČR), medzinárodný veľtrh módy STYL, módna prehliadka
Praha (ČR), DIGITAL FASHION – INTERCAMERA
Bratislava (SR), MESIAC FOTOGRAFIE, hotel Danube, módna prehliadka a výstava grafiky
1998
Bratislava (SR), hotel Danube, módna prehliadka a výstava OTVORENÝ ATELIÉR
Praha (ČR), Kultúrne leto BERTRÁNKA, módna prehliadka
1999
Praha (ČR), GALÉRIA ČIERNA LABUŤ, módna prehliadka
Praha (ČR), OBECNÝ DOM, módna prehliadka
2000
Bratislava (SR), hotel DANUBE, módna prehliadka
2005
Bratislava (SR), hotel DANUBE, módna prehliadka so študentami