Milota Havránková.

životopis > výstavy > milota >    
Loading
 

Milota Havránková.

Naučili sme sa nepravdivo žiť.

uvod

milota, fotografka, ktorú v slovenskej i českej fotografii považujú za jedinečný zjav. Experimentuje, láme tradície, už zaužívaný rukopis mení a modernizuje. Skúša nové technológie a možnosti, presahuje do architektúry, maľby aj módneho dizajnu. Vyše tridsať rokov učí mladých ľudí, sformovala „slovenskú novú vlnu“ úspešných fotografov, ktorí dodnes zásadne ovplyvňujú českú fotografickú scénu. Svojim tvorivým prístupom významne ovplyvnila veľkú časť strednej a mladej generácie slovenskej umeleckej scény.

kontakt: info@milotahavrankova.com

1945
narodená v Košiciach, Slovenská republika
1960–64
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave
1966–71
Akademie múzických umění v Praze u prof. Jána Šmoka
1963–65
fotoreportérka - Filmové ateliéry Koliba, Bratislava
1971
v slobodnom povolaní
1972–77
Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odborný pedagóg na odbore Výtvarná fotografia
1977–91
v slobodnom povolaní
1991
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný pedagóg, vedúca ateliéru Výtvarná fotografia, členka Akademického senátu VŠVU
1994
Filmová akadémia múzických umení v Prahe, vysokoškolský pedagóg na Katedre fotografie
1995
docentka, habilitovaná v odbore fotografia na FAMU Praha
2002
vedúca katedry fotografie a nových médií VŠVU, členka odborovej rady VŠVU, členka umeleckej rady VŠVU
2006
Menovaná vysokoškolským profesorom v odbore Voľné umenie prezidentom SR v Bratislave
2007–2011
Riaditeľka galérie PF 01 Študentského pôžičkového fondu, Bratislava
2012–2013
Pedagóg na Katedre fotografie, Filmová akademie muzických umění v Prahe
2013
Vedúca atelieru Fotomédiá, Akadémia umenia Banská Bystrica.

Takže predsa len diskutujete o tvorbe.
Nie, ale dokážu ma rýchlo schladiť len nenápadným spontánnym komentárom alebo pocitom. Kritika je dobrá vec a oceňujem, keď mi niekto otvorene povie, čo si myslí. Preto mám rada drzých študent, lebo tí vám naozaj povedia, čo vám chcú povedať.
Kritizujete študentov?
Tu som opatrná. Sú to mladí ľudia, ktorí sú veľmi citliví, a prehnaná kritika ich môže úplne odviesť od ich vlastného sebavyjadrenia. Moja dcéra mi hovorí, že niekedy dokážem byť vyslovené hrozná a povedať niečo, čo zabolí, takže si musím dávať pozor. Študenti berú profesorov vážne a nechcela by som ich ovplyvniť, aby robili tak, ako robím ja. Vôbec im napríklad neukazujem, čo robí. A potom sú prekvapení.
Sedíme v kaviarni, kde sú zavesené reprodukcie slávnych svetových fotografií v rovnakých slušivých rámoch, a ľudia si ich vôbec nevšímajú. Dá sa dnes vyvarovať tomu, aby naša vnímavosť k obrazu nedegradovala, aby sme ešte boli schopní pozorne sa k niečomu prizrieť?
Práve preto je dôležité, aby sa súčasná generácia emotívne vyrovnala s predmetným svetom. To je jej najväčší problém. Ľudia sa s ním musia vyrovnať bez toho, aby ho odmietali. Niektorí výtvarníci nariekajú, čo s tým urobíme. Ale moja filozofia nie je postavená na tom, aby sme to, čo je okolo nás, rušili a odmietali. Nemusíme rebelovať, ale dopracovať sa k nadstavbe, potom budeme schopní všetko vidieť inými očami. Je to o pohľade na život. Pre život nepotrebujete veľa. Mali by sme sa dostať na takú mieru, aby sme mali všetko, a pritom nič. V tomto svete najlepšie dopadnú tí ľudia, ktorí vedia vyžiť z minima.
Čo znamená najlepšie dopadnú?
Budú mať najväčšiu schopnosť improvizácie a tvorivosti na to, aby to dokázali. Keď k nám prídu študenti zo Západu, kde už prešla vlna presýtenia, vidno, ako všetko ináč vnímajú. Vôbec nemajú zmysel pre improvizáciu, ktorá je na život vyslovene potrebná. Akoby im oproti nám určité veci úplne chýbali, a pritom všetko majú a vedia perfektne o všetkom rozprávať. Naozaj si nemyslím, že na tom Západe je všetko geniálne. Keď prišla eufória z otvorenia hraníc, poslala som svoje deti do sveta. Keď sa po roku vrátili, moja dcéra mi povedala: “Mami, preboha, veď to všetko svinstvo ide sem!” Veľmi rýchlo sa zorientovali.

fotografie v publikáciách
Fotografie pre knižné publikácie vydavateľstiev MATICA SLOVENSKÁ, ODEON, SLOVART, MLADÉ LETÁ, TATRAN a ďalšie vydavateľstvá.
film a video
1978
film „Fotografie Milota Havránková“, Pohyb v čase
1980
film „Plný čas“ – premietanie na guľu, spolupráca na hudbe – skupina TAGORE text Milota Havránková
1984
propagačné video pre OMNIU, veľtrh spotrebného tovaru Brno
1995
CLUB MONACO, Bratislava, videoprojekcia „Svetlo a design“
POSUNY 95, restaurace Mánes, Praha, multimediálna projekcia spojená s prehliadkou fotografických odevov
mesiac fotografie CLUB MONACO, Bratislava, počítačová animácia „Milota“
grafický dizajn, výtvarné reklamné fotografie, výtvarno-priestorové riešenia
Tvorba veľkoplošných fotografií, katalógov, plagátov, pozvánok, pohľadníc, kalendárov pre inštitúcie a obchodné spoločnosti.

členka medzinárodnej organizácie žien ZONTA
členka vedeckej a umeleckej rady VŠVU, Bratislava
členka vo viacerých porotách

Účasť na tvorivých dielňach ako lektor i vystavujúci umelec, organizovanie výstav, publikovanie v domácich a zahraničných časopisoch.

fotografka žije a tvorí v bratislave